Enroute Instrument Rating til flyvemaskine – EIR(A)

Enroute Instrument Rating til flyvemaskine – EIR(A)

EIR er et stærkt begrænset instrumentbevis, der ikke giver ret til at udføre IFR-anflyvninger eller IFR-starter, men er begrænset til IFR-enroute-flyvning. Det er altså ikke et bevis, der bringer dig hjem, når vejr minima derhjemme er dårlige, men det kan være en hjælp, hvis der skal krydses lidt dårligt vejr på vejen. Timekravet er tilsvarende skåret ned så enroute instrumentbeviset kan opnås på blot 15 flyvetimer. Det kan inspirere en del PPL-piloter til at modtage basal instrumentundervisning og derigennem blive sikrere piloter. Vigtigst er dog nok, at du kan bruge enroute instrumentbeviset som et skridt på vejen mod det fulde instrumentbevis.

Teori-timekravet til EIR er 80 timer. Hvis du benytter dig af fjernundervisning og selv er god til at få læst op på pensum, kan du klare dig med ned til 8 timers fremmøde på en flyveskole for at få teorien dækket.

Bemærk, at der kræves GEN – Generelt Radiocertifikat som luftfartsradiotelefonist – for den praktiske del af kurset.

Læs mere om kurset her.