Morten Abild Patrzlek (ZAL)

Hos Billund Air Center underviser jeg kommende piloter i førstehjælp. Under kurset gennemgår vi fire moduler om alt fra redning af hjerte-lunge-funktioner ved hjertesmerter, livreddende førstehjælp og førstehjælp ved mindre skader. Derudover bruger jeg en del tid på at gennemgå, hvordan vi kan tackle pludselige livstruende sygdomme, da miljøet i flyveren kan skabe anderledes reaktioner. Derfor er det vigtigt, at piloten kan spotte, hvad personen fejler og hurtigt danne sig et overblik.

I min undervisningen gør jeg brug af rollespil, så situationerne bliver så virkelighedsnære som muligt. Når en øvelse er gennemgået, giver de studerende hinanden feedback i samarbejde med mig, og på den måde bliver de forskellige cases vendt i klassen. Min erfaring er, at eleverne hos Billund Air Center går ind i deres undervisning med fynd og klem – og netop den motivation gør, at jeg altid glæder mig til at skulle ud og undervise hos Billund Air Center.

Ud over at undervise arbejder jeg dagligt som præst, og jeg kan bruge mine erfaringer inden for det felt, når vi når til den psykiske førstehjælp. Men i de fleste tilfælde gør jeg brug af mine oplevelser fra min tidligere uddannelse og arbejde inden for beredskabskorset, og min stilling som instruktør ved Røde Kors i dag. Derudover arbejder jeg som brandmand på det, der kaldes ’holdleder-niveau’ – så al min erfaring og viden bliver brugt, når nye elever skal introduceres til førstehjælp i luften.