Vi fra BAC vil gerne ønske Simon Nørgreen et stort tillykke!

NOS – Simon Nørgreen, fra Jet Time, bestod den 5. november 2014 PPL(A) skill-test.

NOS_bestået PPL(A)_2014.11.05_1 NOS_bestået PPL(A)_2014.11.05_2