Et stort tillykke til HAN og TIN

Et stort tillykke til HAN og TIN

HAN og TIN bestod Solo-check i maj måned, et stort tillykke til dem.

HAN_solocheck TIN_solocheck