Jakob Bjerre Jørgensen (BEN)

Det bedste ved at være instruktør er den feedback, man får tilbage fra eleverne. Jeg prøver at give en masse læring fra mig, og det er superpositivt at se eleverne udvikle sig og blive bedre og bedre – og så selvfølgelig at se det endelige resultat til sidst, når de har gennemført uddannelsen.

Som instruktør er man med til at præge den udvikling og retning, eleverne går i, og det er nødvendigt, for man skal have en bestemt tilgang til flyvning. Det er vigtigt at være præget med nogle gode holdninger og have en vis ydmyghed – det bringer én et godt stykke af vejen inden for det her fag.

Jeg tog selv den teoretiske del af pilotuddannelsen på Luftfartsskolen (SLU) – det kunne man dengang – og den praktiske del her på Billund Air Center, hvor jeg har været ansat siden 2001. Først var jeg ansat på deltid på kontoret, og siden 2003 som instruktør, hvor jeg samtidig fløj en del fotoflyvning, fugletælling, områdeobservation, faldskærmsflyvning, fragtflyvning og forretningsflyvning frem til 2007. Siden har jeg arbejdet fuldtids som instruktør, både på den praktiske og den teoretiske del.

I dag flyver jeg ikke længere så ofte med de studerende, da jeg er blevet kontrollant, hvilket svarer til en motorsagkyndig ved en køreprøve. Med andre ord kan jeg udstede certifikater til pilotaspiranterne og forny certifikater og rettigheder for piloter, og for at undgå interessekonflikter flyver jeg kun i begrænset omfang med de elever, vi har til daglig, og som jeg sidenhen skal have til prøve.

Derudover har jeg tre manager-roller på skolen: Dels er jeg driftsansvarlig for vores to simulatorer, og dels fungerer jeg både som sikkerhedschef og stedfortrædende træningschef. Jeg har derfor meget at gøre i forhold til, at alle de daglige procedurer, vi anvender, bliver udviklet og overholdt, samtidig med at jeg varetager en stor del af kommunikationen med Trafikstyrelsen omkring love og regler og den slags, som vi opererer efter.

Endelig er jeg sprog-assessor, hvilket betyder, at jeg vurderer piloterne i deres sprog og udtale på radioen under flyvning. Der er mange forskellige niveauer, når man snakker i en radio, og jeg vurderer altså, hvilket niveau piloterne er på, og om det er højt nok. Det betyder, at jeg kan forny piloters radiocertifikater. Så jeg har mange forskellige kasketter på i min dagligdag og arbejder fuldtids her på Billund Air Center.