Eli Wallin (WAL)

”The best safety device in an airplane is a well trained pilot”
Dette har været Eli Wallin’s motto igennem 30 år indenfor aviation.
Denne erfaring er opbygget sideløbende med hans hovedbeskæftigelse som direktør i en international medicinal virksomhed.

Hans interesse for at virke som flyve instruktør er båret af en naturlig begejstring for at undervise i flyvning, som han har taget tid til ved siden af andre opgaver.
I sit virke som instruktør trækker han på et bredt erfaringsgrundlag, der blandt andet spænder over flyvning med diverse business jets, ambulance flyvning, VIP flyvning og ministerflyvning.

”Når jeg fungerer som flyve instruktør, bestræber jeg mig på at inddrage mine erfaringer fra det operationelle liv”