Anders Georg Hansen (AGH)

I min undervisning på Billund Air Center kommer jeg med praktiske erfaringer, som eleverne ikke kan læse i bogen, men som hænger uløseligt sammen med bogen. Jeg hægter teori sammen med virkelighed, for hvis man ikke gør det, i de fag jeg underviser i, så glipper øjnene og koncentrationen daler. Jeg fokuserer en del på at beskrive, hvad eleverne rent faktisk kan bruge den teori til, som står i bøgerne.

En god dag som instruktør på Billund Air Center er uden tvivl de dage, hvor vi har grinet meget, for det betyder, at man har nemmere ved at opretholde elevernes opmærksomhed, og det øger indlæringen. Det hele skal gerne gå op i en større sammenhæng, så der både er plads til indlæring og god stemning.

Flyvning har altid interesseret mig. Jeg startede egentlig som flymekaniker, men i 2001 kom jeg frem til, at jeg ville noget andet inden for luftfart, så jeg gik i gang med pilotuddannelsen kort derefter. Jeg blev færdig som pilot i 2004, og jeg har arbejdet som instruktør hos Billund Air Center lige siden. Jeg underviser blandt andet i ”airframe and systems”, ”power plant”, ”electrics & electronics” og ”instrumentation”.

Da jeg stod som færdig pilot var markedet nærmest støvsuget for pilotjobs, blandt andet på grund af følgevirkningerne fra 9/11-2001. Så de første to år arbejdede jeg som operationsassistent, hvor man holder øje med besætninger, laver flyplaner og alt muligt andet praktisk arbejde vedrørende logistik og tilladelser. Det job gav mig en solid ballast i forhold til de praktiske opgaver med flyvningen, og jeg henter da også ofte eksempler fra det job med ind i undervisningen.

I 2006 blev jeg tilbudt at flyve Turboprop Saab 340 hos Danish Air Transport, og i 2008 begyndte jeg at flyve Boeing 737 for Jet Time.