Schani Gerfelt (GEF)

Jeg har den holdning, at det skal være sjovt at lære at flyve, og det væsentligste i mit job er, at møde eleverne, der hvor de er. Hvis mine elever ikke er motiverede og engagerede, er det begrænset hvor meget jeg kan lære dem. Uddannelsen er et samarbejde imellem elev og instruktør, så jo mere eleven byder ind med og tager ansvar for sin egen udvikling, jo bedre bliver resultatet i sidste ende.

Mit eget engagement inden for faget, opstod allerede, da jeg som femårig var ude at flyve for første gang. I flyet på vej til Legoland fik jeg den luftoplevelse, der dannede grobunden for min egen pilotdrøm. Da jeg, en del år efter, havde færdiggjort min uddannelse hos Billund Air Center, var jeg det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Skolen manglede en instruktør, og jeg slog til. Jeg startede med at undervise i nogle teorifag, og da et stort antal nye elever startede, fik jeg mulighed for at udbygge min instruktørrettighed til også at omfatte flyvedelen.

Jobbet som instruktør kan være krævende, især når jeg skal sætte mig ind i, hvordan den enkelte elev fungerer. Der er ikke to elever eller to hold, der er ens. Hvor nogle elever har både erhvervs- og livserfaring, er der andre, der kommer direkte fra skolen. De skal tackles vidt forskelligt, men det er jo også det, der gør mit arbejde interessant.

Min holdning er, at jeg skal kunne mærke mit eget engagement inden for faget. Hvis jeg på et tidspunkt ikke kan mærke den gnist mere, så vil det ikke længere give mening at arbejde som underviser.

Min mission er, at banke selvtillid ind i eleverne, samtidig med at de får mulighed for at vokse med opgaven. Helt groft sagt skal eleverne have mulighed for at prøve sig selv af i forskellige situationer, så de ikke slår sig selv eller andre ihjel, når de skal ud på egen hånd som færdiguddannede piloter.

At være en dygtig pilot handler også om at tro på sig selv. Derfor tager vi udgangspunkt i den enkelte elev og giver dem nogle succesoplevelser. For hvis man ikke tror på egne evner, skal man ikke styre en flyvemaskine.